Nordtvet skole

Taktilt ledesystem samt kontrastmerking av trapper inne- og utendørs ved Nordtvedt skole i Oslo.