Dokka skole

Levering og montering av visuelle og taktile markeringer med hvite fargeinnlegg, for kontrast mot gulv.

Det har blitt montert både fare- og oppmerksomhetsfelter, i tillegg til ledelinjer med hvite fargeinnlegg.