Asker busstasjon

Generell oppgradering i henhold til krav om universell utforming.

Arbeidene bestod av følgende:

  • Montere ledelinjer
  • Markere vindusflater med kontraststriper
  • Montere tilpassede søppelkasser