Orienteringskart

0.00kr eks mva

Vi leverer taktile kart i alle størrelser og varianter.

Orienteringskart hjelper blinde og svaksynte til å finne frem på nye steder ved at viktig informasjon er opphevet kombinert med beskrivelser i braille.
Kart er også til stor nytte for alle andre, da de lett kan se plassering av viktige funksjoner.

Vi leverer også kart uten taktil informasjon.