Om Universelt

Universelt er et selskap som arbeider med problemstillinger knyttet til universell utforming og tilgjengelighet. Vi har lang fartstid i bransjen, og har levert produkter til en lang rekke større prosjekter og bygg rundt om i hele landet.

Universelt fører et rikt utvalg produkter og løsninger fra anerkjente leverandører over hele verden, og vår samlede kompetanse og erfaring, opparbeidet både nasjonalt og internasjonalt, er vår viktigste ressurs og våre kunders sikreste garanti hva kvalitet angår.

Ambisjoner og mål

Det er viktig å planlegge med universell utforming helt fra starten av prosjektene, slik at løsingene blir så gode som mulig. Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Dette er ambisiøst, men mulig.​

Et hovedmål i Regjeringens bolig- og bygningspolitikk er flere miljøvennlige og universelt utformede boliger og bygg på attraktive steder. Arbeidsmålet er å øke antall universelt utformede boliger, bygg og uteområder. I tråd med regjeringens visjon bør alle bygg som lokaliserer statlig sivil virksomhet være universelt utformet. Dette gjelder publikumsarealer, arbeidsplasser og tilhørende uteområder.​

Universell utforming inngår som et overordnet arbeidsmål i Miljøverndepartementets virksomhet og skal innarbeides i statens planpolitiske føringer. De hensyn som følger av ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov inkluderes.

Hvorfor

Universell utforming handler mer enn noe annet om å skape et mer inkluderende samfunn for alle mennesker. Det handler ikke om å gjøre spesialtilpasninger for de få, men om å tilrettelegge for at alle mennesker, i alle faser av livet skal kunne ha de samme mulighetene til å kunne delta aktivt i samfunnet, uavhengig av funksjonsevne.